Sulisław 24,
49-200 Grodków
rezerwacja@sulislaw.pl
konferencja@sulislaw.pl
(77) 415 66 59
(77) 439 02 46


Kadra

Ekscelencja Chandra Mohan Bhandari

Patron Pałacu Sulisław

Ukończył fizykę w Indian Institute of Technology w Kanpurze, studiował leśnictwo w Indian Forest College w Dehra Dun. Były ambasador Indii w Polsce i na Litwie. W indyjskiej dyplomacji służył od 1974 roku i przebywał m.in. w Tajlandii, Norwegii, Nigerii i Australii. Był ambasadorem w Kambodży i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mieszkał również w Polsce, gdzie piastował stanowisko Ambasadora Indii w Polsce i na Litwie, był również konsulem generalnym w Toronto. Od wielu lat interesuje się starożytną wiedzą Indii. Autor książek na temat jogi i ajurwedy.

dr inż. Jerzy Bar

Pomysłodawca, twórca i właściciel grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA.

Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015r. przyznany tytuł „Heros polskiej gospodarki”. Ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej 1987 roku. Od wielu lat specjalizuje się w inwestowanie w nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników budynki biurowe jak również w obiekty zabytkowe. Jest doktorantem w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu: Modeli zarządzania firmami rodzinnymi w cyklu życia.

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

duchowny Kościoła rzymsko-katolickiego

Absolwent KUL, Sorbonne – Paris IV, Instytutu Ekumenicznego w Jerozolimie. Kierownik Katedry Badań nad Integracją oraz Katedry Jean Monnet UO. Prodziekan i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2005-2012). Pracował jako profesor wizytujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Karola w Pradze. Od 2014 roku jest profesorem wizytującym na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował ponad 100 prac naukowych, w tym 15 monografii z zakresu teologii ekumenicznej, antropologii i historii religii.

Prof. Dr Hab. Lothar Kroll

Profesor Uniwersytetu Technicznego w Chemintz

Szef Wydziału Konstrukcji Lekkich i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Chemintz, Dyrektor IST, Dyrektor filii CETEX, Dziekan ds. Badań Naukowych, Stosunków Międzynarodowych Wydziału Mechaniki. Jako członek naukowych ciał doradczych i redaktor kilku czasopism, czynnie kształtuje międzynarodowy przepływ wiedzy o strukturach lekkich. W 2015 r. został laureatem nagrody dla Wybitego Międzynarodowego Sojuszu Naukowego, przyznawanej przez King Mongkut’s Institute of Technology w Północnym Bangkoku. Jego najnowszy projekt to English Open Access Journal „Technologie dla konstrukcji lekkich” - otwarte dzienniki publikujące oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe w dziedzinie wielofunkcyjnych konstrukcji lekkich.

dr Partap Chauhan

Dyrektor Instytutu Jiva Ayurveda w Faridabad, w Indiach

Jeden z pionierów popularyzacji medycyny ajurwedyjskiej. W swojej działalności łączy posiadanie formalnego akademickiego wykształcenia z tradycyjną wiedzą o ajurwedzie. Wielokrotnie odznaczany za umiejętności i wiedzę z dziedziny ajurwedy. W 2004 roku otrzymał z rąk Prezydenta Indii nagrodę dla najlepszego lekarza ajurwedyjskiego w Indiach. Laureat Nagrody ONZ za program medyczny Tele Doc. Założyciel pierwszej strony internetowej poświęconej ajurwedzie jiva.com. Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Medycznych w Indiach. Autor książek i publikacji z zakresu ajurwedy. Jego program „Complete Ayurveda. Eternal Health” emitowany jest w czterech stacjach TV w Indiach. Ostatnio wyróżniony Lifetime Ashoka Fellowship. W Polsce Instytut Jiva Ayurveda reprezentuje Jiva Polska (www.ajurweda.pl)

prof. Maria Krzysztof Byrski

Ambasadora RP w Indiach (1993-1996)

Urodzony w Wilnie (obecnie Litwa) w 1937 roku. W 1955 roku rozpoczął studia indologiczne. Po ich ukończeniu w 1960 roku wyjechał do Indii, aby kształcić się dalej w Banaras Hindu University. W 1966 roku otrzymał stopień doktora w zakresie starożytnej indyjskiej historii, kultury i archeologii, tytuł pracy doktorskiej: „Koncepcja starożytnego indyjskiego teatru”. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczył literatury sanskryckiej i języka hindi. Habilitował się w 1978 roku, tytuł pracy – „Metodologia analizy dramatu sanskryckiego”. W 1993 roku został powołany na stanowisko ambasadora RP w Indiach. W 1996 roku, po wyborze nowego prezydenta Polski, złożył rezygnację.

prof. dr hab. Krzysztof Malik

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Ukończył polsko-amerykańskie szkoły ekonomii zorganizowane m.in. przez DePaul University, University Massachusetts, Brandeis University, University of Nebraska, Northwestern University i University of Notre Dame. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. współpracy i rozwoju na Politechnice Opolskiej. Specjalizuje się w ocenie efektywności programów i projektów zrównoważonego rozwoju. Jest autorem trzech książek i ponad 200 innych publikacji, recenzji i ekspertyz.

Dhananji Nanayakkara

Specjalista medycyny naturalnej

Studiowała ajurwedę na Uniwersytecie w Colombo. Pochodzi ze Sri Lanki, z rodziny lekarzy ajurwedyjskich, gdzie wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Specjalizuje się w diagnozie z pulsu, dermatologii i terapiach związanych z panczakarmą.

prof. dr hab. Jan Szczegielniak

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii

Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Kieruje Działem Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach. Wiceprezes Zarządu Głównego PTF i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii.

Piyush Mittal

Dyrektor kompleksu Pałac Sulisław

Nauczyciel jogi oraz biznesmen.Mieszka od 32 lat w Polsce, zachował jednak silne związki i kontakty z dawną ojczyzną, z Indiami. To co pielęgnuje w swoim życiu to relacje międzyludzkie, propagowanie kultury hinduskiej oraz ćwiczenia jogi i medytację. Jest uczniem Panem Chandry Mohan Bhandariego, od którego uzyskał olbrzymią wiedzę na temat medytacji, uzdrawiającego oddechu i tego jak być uważnym w każdym momencie swojego życia.

dr inż. Małgorzata Adamska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Politechnice Opolskiej. W pracy naukowej oraz dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami działalności marketingowej oraz zarządzaniem kapitałem intelektualnym. Swoje zainteresowania koncentruje również wokół zasobów ludzkich organizacji – jako głównego czynnika budowanie przewagi konkurencyjnej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym w takich czasopismach, jak: Economics & Management E+M Handel Wewnętrzny czy Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kushan Pathirana

Lekarz ajurwedyjski

Lekarz ajurwedyjski, ukończył medycynę na Uniwersytecie Colombo, pochodzi z rodziny lekarzy ajurwedyjskich o wieloletniej tradycji. Specjalizuje się w diagnozie z pulsu, prowadzi terapie związane z panchakarmą, leczy bezpłodność, zaburzenia nerwowe i depresję. Jest ekspertem w ziołolecznictwie, potrafi wyleczyć artretyzm, paraliż, otyłość jak również pomaga w walce z problemami kręgosłupa i stawami.

Andrzej Jacaszek

Dyrektor zarządzający ICAN Institute

Wydawca Harvard Business Review Polska oraz dyrektor zarządzający ICAN Institute. Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz Wydzial Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Od marca 2004 roku jest wykładowcą ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania strategicznego, sprzedaży i marketingu, ekonomiki przedsiębiorstwa. W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie premiera Marka Belki. Pracował m.in. dla takich firm jak: Medicover Holding BV jako dyrektor Grupy Medicover ds. sprzedaży i marketingu; Norwich Union jako Country Manager of Life and Pensions Operations in Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA jako prezes zarządu; TUiR Warta SA jako wiceprezes zarządu; Agros Holding SA jako pełnomocnik zarządu i dyrektor Grupy Agros ds. sprzedaży i marketingu; B.P.S. Consultants Poland sp. z o.o. jako dyrektor zarządzający. Od 2009 r. jest wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

dr. hab. Mariusz Zieliński

prof. PO

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy, w tym wpływu na zatrudnienie i bezrobocie polityki gospodarczej realizowanej przez państwo. Drugim obszarem jego zainteresowań jest zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem jego ekonomicznych aspektów. Jest autorem ponad 150 publikacji w tym dwóch monografii: „Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw” oraz „Rynek pracy w teoriach ekonomicznych”. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Przegląd Nauk Stosowanych”.