Sulisław 24,
49-200 Grodków
Formularz kontaktowy
(77) 439 02 40
(22) 322 71 00


Kadra

prof. Chandra Mohan Bhandari

Patron Pałacu Sulisław

Ambasador Jogi na świecie (2007-2009). Ukończył fizykę w Indian Institute of Technology w Kanpurze, studiował leśnictwo w Indian Forest College w Dehra Dun. Były ambasador Indii w Polsce i na Litwie. W indyjskiej dyplomacji służył od 1974 roku i przebywał m. in. w Tajlandii, Norwegii, Nigerii i Australii. Był ambasadorem w Kambodży i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mieszkał również w Polsce, gdzie piastował stanowisko Ambasadora Indii w Polsce i na Litwie. Był również konsulem generalnym w Toronto. Od wielu lat interesuje się starożytną wiedzą Indii. Autor książek na temat jogi i ajurwedy. Obecnie jest patronem Pałacu Sulisław.

dr inż. Jerzy Bar

Pomysłodawca, twórca i właściciel grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA

Biznesmen, pomysłodawca, twórca i właściciel grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA.
Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015 r. otrzymał tytuł Herosa Polskiej Gospodarki oraz Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Udana Inwestycja. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu o specjalizacji zarządzania firmami rodzinnymi. Fundator Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora (PKNS). Od wielu lat specjalizuje się w inwestowaniu w nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników budynki biurowe klasy A oraz zabytkowe obiekty hotelowe.

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

duchowny Kościoła rzymsko-katolickiego

Absolwent KUL, Sorbonne – Paris IV, Instytutu Ekumenicznego w Jerozolimie. Kierownik Katedry Badań nad Integracją oraz Katedry Jean Monnet UO. Prodziekan i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2005-2012). Pracował jako profesor wizytujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Karola w Pradze. Od 2014 roku jest profesorem wizytującym na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował ponad 100 prac naukowych, w tym 15 monografii z zakresu teologii ekumenicznej, antropologii i historii religii.

prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Profesor nauk ekonomicznych

W 2005 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego przez Ministra ENiS. Natomiast Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-dydaktycznej, za podejmowaną z pożytkiem dla kraju pracę zawodową i działalność społeczną. Profesor Leszek Kiełtyka jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych Profesor Leszek Kiełtyka uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2006 Naukowcy Zjednoczonej Europy, Certyfikat nr 0592/06. 3 nagrody Ministra, 16 nagród Rektora, Srebrna i Złota odznaka TNOiK, Srebrna odznaka PTE, Medale: Komisji Edukacji Narodowej, im. Karola Adamieckiego oraz prof. Janusza Groszkowskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Laureat trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Złote Pióro Przeglądu Organizacji” 2016; Odznaczenie państwowe „Zasłużony dla rozwoju gospodarki RP” 2016; Złota Odznaka Honorowa TNOiK z Wieńcem „Zasłużony Działacz”.

mgr Aneta Gibek – Wiśniewska

Adwokat – Mediator

Przez wiele lat orzekała w sprawach cywilnych oraz pracowniczych jako Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu. Obecnie aktywny Adwokat i Stały Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto, Przewodnicząca Komisji Mediacyjnej Centrum Mediacyjnego NRA przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Założycielka Poradni Mediacyjno-Prawnej i Fundacji Mediatio.

prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys

Autor i współautor studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania

Współpracownik uczelni w kraju, w tym UKSW – Warszawa, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – Olsztyn, SGH – Warszawa i zagranicą, w tym THW Ingolstadt, RGGU – Moskwa, UMB Bańska – Bystrzyca. Autor kilkudziesięciu artykułów, monografii oraz opracowań, w tym z listy Filadelfijskiej. Właściciel trzech patentów zagranicznych. W obszarze badań naukowych identyfikuje: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), wartość współczesnych organizacji, w tym wartości niematerialne i prawne, wybrane współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami , w tym Cloud Organizatzion, organizacje sieciowe, „pełzające” struktury organizacyjne, harmonia dla i w organizacji, podejście procesowe we organizacji, akomodacja zmian w Organizacji i w jej otoczeniu.

prof. zw. dr hab. Krzysztof Maria Byrski

Ambasadora RP w Indiach (1993-1996)

Urodzony w Wilnie (obecnie Litwa) w 1937 roku. W 1955 roku rozpoczął studia indologiczne. Po ich ukończeniu w 1960 roku wyjechał do Indii, aby kształcić się dalej w Banaras Hindu University. W 1966 roku otrzymał stopień doktora w zakresie starożytnej indyjskiej historii, kultury i archeologii, tytuł pracy doktorskiej: „Koncepcja starożytnego indyjskiego teatru”. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczył literatury sanskryckiej i języka hindi. Habilitował się w 1978 roku, tytuł pracy – „Metodologia analizy dramatu sanskryckiego”. W 1993 roku został powołany na stanowisko ambasadora RP w Indiach. W 1996 roku, po wyborze nowego prezydenta Polski, złożył rezygnację.

dr Partap Chauhan

Dyrektor Instytutu Jiva Ayurveda w Faridabad, w Indiach

Jeden z pionierów popularyzacji medycyny ajurwedyjskiej. W swojej działalności łączy posiadanie formalnego akademickiego wykształcenia z tradycyjną wiedzą o ajurwedzie. Wielokrotnie odznaczany za umiejętności i wiedzę z dziedziny ajurwedy. W 2004 roku otrzymał z rąk Prezydenta Indii nagrodę dla najlepszego lekarza ajurwedyjskiego w Indiach. Laureat Nagrody ONZ za program medyczny Tele Doc. Założyciel pierwszej strony internetowej poświęconej ajurwedzie jiva.com. Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Medycznych w Indiach. Autor książek i publikacji z zakresu ajurwedy. Jego program „Complete Ayurveda. Eternal Health” emitowany jest w czterech stacjach TV w Indiach. Ostatnio wyróżniony Lifetime Ashoka Fellowship. W Polsce Instytut Jiva Ayurveda reprezentuje Jiva Polska (www.ajurweda.pl).

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin

Kierownik Centrum Biznesu Rodzinnego WSB we Wrocławiu

Prof. WSB we Wrocławiu. Specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego; autor wielu artykułów poświęconych problemom firm rodzinnych oraz książek, m.in. monografii Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne; podręcznika Zarządzanie małą firmą; kierownik projektu badawczego Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych oraz wielu projektów szkoleniowych i doradczych; doradca dolnośląskich przedsiębiorstw rodzinnych; ekspert ds. oceny projektów województwa wielkopolskiego i NCBIR, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych KIG w Warszawie, pomysłodawca i współorganizator Kongresu Firm Rodzinnych we Wrocławiu, członek Arbeitskreis Famileinunternehemn przy stowarzyszeniu Förderkreis Gründungs-Forschung e.V. (FGF), Krefeld (Niemcy), członek Rady Programowej Instytutu Firm Rodzinnych Sulisław

prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii

Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Kieruje Działem Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach. Wiceprezes Zarządu Głównego PTF i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

mgr Andrzej Jacaszek

wiceprezes ICAN Institute

Wydawca „Harvard Business Review Polska”. Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz Wydzial Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Od marca 2004 roku jest wykładowcą ICAN Institute. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania strategicznego, sprzedaży i marketingu, ekonomiki przedsiębiorstwa. W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie premiera Marka Belki. Pracował m.in. dla takich firm jak: Medicover Holding BV jako dyrektor Grupy Medicover ds. sprzedaży i marketingu; Norwich Union jako Country Manager of Life and Pensions Operations in Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA jako prezes zarządu; TUiR Warta SA jako wiceprezes zarządu; Agros Holding SA jako pełnomocnik zarządu i dyrektor Grupy Agros ds. sprzedaży i marketingu; B.P.S. Consultants Poland sp. z o.o. jako dyrektor zarządzający. Od 2009 r. jest wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

mgr inż. Krzysztof Majkowski

Ekspert rynku mediowego w Polsce

Biznesmen i zawodowy muzyk z tytułem inżyniera z Warszawskiej Politechniki. W latach 90-tych właściciel firm dystrybucyjnych . W 2000 roku powrócił do swoich korzeni muzycznych zakładając jedną z większych firm produkcji telewizyjnej i eventowej w Polsce; pomysłodawca takich projektów jak m.in. Sopot TopTrendyFestival i organizator otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku. Ekspert rynku mediowego w Polsce, od 10 lat związany z grupą Polsat jako Doradca ds. Programowych. Prywatnie pasjonat yachtingu.

mgr Jarosław Tokarczyk

Przedsiębiorca, kreator biznesu, wizjoner

Człowiek, który połączył biznes z chęcią pomagania innym, stając się założycielem Fundacji „Przyszłość dla dzieci”, której ambicją jest przywrócenie radości życia dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Również swoją działalnością charytatywną udziela wsparcia osobom starszym, jako członek zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska. Odznaczony został Srebrnym Medalem pro Merito Melitensi. Otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło oraz nagrodę Kurpiowskiego Nepomuka za zasługi dla Kurpiowszczyzny. Człowiek renesansu, który łączy nieustanny rozwój osobisty z rozwojem przedsiębiorczości. Po dzień dzisiejszy zarządza największą grupą medialną w Polsce północno-wschodniej, gdzie skutecznie rozwinął wydawnictwo regionalne w grupę multimedialną o zasięgu ogólnopolskim. Zarządza, jako prezes, kilkoma spółkami. Rozwój biznesu i działań charytatywnych połączył z rozwojem swojego ciała i duchowości poprzez praktykowanie sztuk walki, jogi i ajurwedy. I po dziś dzień zachował niesamowite poczucie humoru z siebie.

mgr inż. Piotr Mildner

Współtwórca projektu Akademia Mistrzowskiego Coachingu EXECA

Coach i Mentor. Absolwent SGGW w Warszawie oraz CSEP w Columbia Business School w Nowym Jorku, oraz INSEAD w Paryżu. Kariera zawodowa prowadziła go przez światowe koncerny w branży chemicznej i farmaceutycznej, w których pracował na najwyższych stanowiskach. Piotr Mildner pracował w takich firmach jak Du Pont de Nemours, The Dow Chemical Company, Hoffman La Roche, Boehringer Ingelheim, a także w Polpharmie w Polsce, w kilku krajach Europy Wschodniej i Zachodniej, a także w Azji Centralnej.

mgr Sebastian Kotow

Praktyk biznesu, mówca oraz wykładowca psychologii zarządzania

Autor oraz wykładowca psychologii zarządzania na studiach MBA, programie Koźmiński Advanced Management Program i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie CEO w Institute of Behavioral Design (IoBD) ,jest członkiem Brain & Behavior Society, Institute of Leadership & Management w Londynie, International Association for Research in Economic Psychology, Association for Consumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkThank, jest również członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy – „Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę!” (Onepress, 2015 r.), „Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci jak jej dokonać” (Onepress 2016 r.). Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski w 2006 r. był prezesem oraz udziałowcem w Brian Tracy International a w latach 2013-2014 był członkiem zarządu Door Group S.A. oraz pełnił rolę CEO firmy FranklinCovey w Polsce.

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Profesor Uniwersytetu Technicznego w Chemintz

Szef Wydziału Konstrukcji Lekkich i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego Chemintz, Dyrektor IST, Dyrektor filii CETEX, Dziekan ds. Badań Naukowych, Stosunków Międzynarodowych Wydziału Mechaniki. Jako członek naukowych ciał doradczych i redaktor kilku czasopism, czynnie kształtuje międzynarodowy przepływ wiedzy o strukturach lekkich. W 2015 r. został laureatem nagrody dla Wybitego Międzynarodowego Sojuszu Naukowego, przyznawanej przez King Mongkut’s Institute of Technology w Północnym Bangkoku. Jego najnowszy projekt to English Open Access Journal „Technologie dla konstrukcji lekkich” - otwarte dzienniki publikujące oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe w dziedzinie wielofunkcyjnych konstrukcji lekkich.